Ağaç başında karga

ağaç başında karga
cahildim düştüm tora
beni tora salanı
imansız girsin gora

gayalar gölgelendi
güzeller suya indi
üç güzelden bir öpüş
imanım tazelendi

altın yüzük modası
hani yarin odası
yara nazar ediler
gelsin bana gadası

bahçada dolu gazel
kardaş gurbette gezer
şapkasını yan eğmiş
gurbette melul gezer

gor : mezar
tor : sık gözlü balık ağı (buradaki anlamı oyuna gelmek, aldatmak )
Türkü Bilgileri :

Yöresi Van

Türkünün kaynağı Sadullah Karatekin

Türküyü derleyen Ankara Devlet Konservatuarı

Türkünün notasını yazan Altan Demirel (1950 - 2015)

TRT repertuar sırası : 4423

Ağaç başında karga nota