Ağlayalım atatürk'e 1

ağlayalım atatürk'e
bütün dünya kan ağladı
başbuğ'u olmuştu mülke
geldi ecel can ağladı

şüphesiz bu dünya fani
tanrının aslanı hani
insu-cinni cem'i mahluk
hepisi birden ağladı

doğu batı cenup şimal
aman tanrım bu nasıl hal
atatürk'e erdi zeval
amir memur altun kürsü
yas çekıp ınsan ağladı

iskender'i zülkarneyin
çalışmadır bunca neyin
her millet atatürk deyin
cem'i cümle hep ağladı

atatürk'ün eserleri
söylencek bundan geri
bütün dünyanın her yeri
ah çekti vatan ağladı

fabrikalar icad etti
atalığın isbat etti
varlığın türk'e terketti
döndü çark devran ağladı

bu ne kuvvet bu ne kudret
var idi bunda bir hıkmet
bütün türk'ler inönü ismet
gözlerinden kan ağladı

tiren hattı teyyareler
türk'ler geydi hep garalar
semergand'ı buhara'lar
eşitti her yan ağladı

serbest:
siz sağ olun türk gençleri
çalışanlar galmaz geri
maraşal fevzi'nin askerleri
ordular teğmen ağladı

zannetme ağlayan gülmez
aslan yatağı boş kalmaz
yalınız gidenler gelmez
melek-ül mevt'in elinden
her gelen insan ağladı

uzatma veysel bu sözü
dayanmaz herkesin özü
koruyalım yurdumuzu
dost değil düşman ağladı

deyin : diye
insu, cinni, cemi, mahluk: insanlar, cinler, periler
bütün yaratıklar
devran : zaman
melek-ül mevt : ölüm meleği, azrail
cenup : güney
şimal : kuzey
iskender-i zü-l karneyn : burada ozan atatürk'ü anadolu'nun iskenderi (büyük iskender) olarak tanımlıyor.
Türkü Bilgileri :

Yöresi Sivas

Türkünün kaynağı Aşık Veysel Şatıroğlu (1894 - 1973)

Türküyü derleyen Plaktan Yazıldı

Türkünün notasını yazan Ahmet Turan Şan (1956 - ... )

TRT repertuar sırası : 4387

Ağlayalım atatürk'e 1 nota