Aman fincan fincana kurban

(aman) fincan fincana kurban
(haydi) eller mercana kurban
(aman) eller mercana kurban

bağlantı:
menberisin (haydi) menberi
al başından (hanım) çenberi
(aman) dilberlerin dilberi
ağlatman güzel yari

eller bana sıkılmış (aman aman)
(haydi) ben de bir yare kurban
(aman) ben de bir yare kurban

bağlantı

(aman) kayalar merdin merdin
(haydi) kim bilir kimin derdin
(aman) kim bilir kimin derdin

bağlantı

ağaçlar kalem olsa (aman aman)
(haydi) yazılmaz benim derdim
(aman) yazılmaz benim derdim

bağlantı

mercan : tropik denizlerde yaşayan kırmızı kalker iskeletli bir hayvanın iskeletinden yapılan pahalı süs eşyası
merdin : biraz sert
Türkü Bilgileri :

Yöresi Nevşehir

Türkünün kaynağı Ahmet Misali

Türküyü derleyen Muzaffer Sarısözen (1899 - 1963)

Türkünün notasını yazan Muzaffer Sarısözen (1899 - 1963)

TRT repertuar sırası : 217

Aman fincan fincana kurban nota