Anama söyleyin damda yatmasın 1

anama söyleyin damda yatmasın
çuha şalvarıma uçkur takmasın
oğlum gelir diye yola bakmasın
analar da böyle aslan doğurdu

nezif'in hurcunda bir top alaca
seraya endirdiler kanlı salaca
bacıma söyleyin gitsin ilaca
analar da beyle aslan besledi
Türkü Bilgileri :

Yöresi Şanlıurfa

Türkünün kaynağı Mahmut Güzelgöz

Türküyü derleyen Muzaffer Sarısözen (1899 - 1963)

TRT repertuar sırası : 878