Anama söyleyin damda yatmasın 2

anama söyleyin damda yatmasın
(ah) oğlum gelir deyip yola bakmasın yola bakmasın (uy amman aman)
oğlum gelir deyip yola bakmasın (uy beni beni )

bağlantı:
oy beni beni
kekliğim seni
satarım bu canı
beslerim seni

necip'in atı derede kaldı
(ah) necip'i vuranlar yüreği yağlı yüreği yağlı (uy amman aman)
necip'i vuranlar yüreği yağlı yüreği yağlı (uy beni beni )

bağlantı

halepli bahçası kalaya karşı
(ah)necip'i vuranlar dedeci başı dedeci başı (uy amman aman)
necip'i vuranlar dedeci başı dedeci başı (uy beni beni )

bağlantı (2):
ah su değme değme
yaram derindir
yaram sağalırsa
allah kerimdir

bahça : bahçe
kala : kale
Türkü Bilgileri :

Yöresi Şanlıurfa

Türkünün kaynağı Diyarbakırlı Zarife

Türküyü derleyen Plaktan Yazıldı

TRT repertuar sırası : 1066