Bu gelen nahır mıdır nota

Bu gelen nahır mıdır nota 1Türkü Bilgileri :

Yöresi Ardahan

Türkünün kaynağı Yöre Ekibi

Türküyü derleyen Muzaffer Sarısözen (1899 - 1963)

Türkünün notasını yazan Muzaffer Sarısözen (1899 - 1963)

TRT repertuar sırası : 986

Bu gelen nahır mıdır sözleri