Mehmet Ali Erdem türküleri


  1. Ağla gönül yine bugün ağlamanın sözleri  (Türkünün kaynağı)  
  2. Antep'in etrafı allı karalı sözleri  (Türkünün kaynağı)  
  3. Bu meral bakışın ey peri suret sözleri  (Türkünün kaynağı)   notası


Mehmet Ali Erdem türküleri sayısı 3

Sayfa 1